Tulevat tapahtumat

26. – 28.4.2019
KOKKOLA – KARLEBY

Jumalan kutsu työelämään | Guds kallelse till arbetslivet
Pohjolan kansat näyttävät tietä | Nordens folk visar vägen
Sinun työsi – pyhä kutsumus | Ditt arbete – en helig kallelse

Kaupungintalo, Kokkola | Stadshuset I Karleby

ILMOITTAUDU – ANMÄL DIG

Konferenssi on suunnattu työ- ja opiskeluelämässä oleville kristityille kaikissa Pohjoismaissa. Konferenssin aikana saat kuulla miten Jumala varustaa kansan tulevaisuuteen innovaatioilla ja arvoilla, jotka kestävät kaikkina aikoina.

Konferensen riktar sig till hela Nordens kristna i arbets- och studielivet. Under konferensen får du höra hur Gud rustar ett folk för framtiden med innovationer och värderingar som håller I alla tider.

Hinta | Pris 55 € viimeistään | senast 18.4.2019 (myöhemmin | senare 65 €)
Lisätietoa | Mera info: +358 44 4494 010 (Thomas Ahola) www.iccc.fi
Erityisruokavaliot ilmoita: | Specialkost, meddela: tapahtumat@iccc.fi
Kaksikielinen | Tvåspråkigt Järj. | Arr. ICCC
Puhujat | Talare: Jan Sturesson (Swe), Rebecca Hansen (Nor), Saku Pitkänen (Fin), Fredrik Ekholm (Fin) ym. | m.fl

LATAA OHJELMALADDA NER PROGRAMMET


OHJELMA / PROGRAM
PERJANTAI / FREDAG
18.00 – 18.30 Ilmoittautuminen / Anmälning
18.30 – 20.00 Työelämään kutsuttu kansa / Ett folk kallat till arbetslivet
20.00 – 20.15 Kahvitauko / Fika
20.15 – 21.30 Verkostoituminen ja yhteyden luominen / Networking & Fellowship

LAUANTAI / LÖRDAG
8.30 – 9.30 Ovet avataan – ilmoittautuminen / Dörrarna öppnas – registrering och mingel
9.30 – 10.45 Tulevaisuuden työ ja sen haasteet / Framtidens Arbete – en utmaning
10.45 – 11.15 Kahvitauko / Fika
11.15 – 12.30 Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa / Ett arbetsliv i den Helige Andes ledning
12.30 – 13.45 Lounas / Lunch
13.45 – 15.00 Pohjola näyttää tietä – Jumalan kutsu kansoillemme / Nordens folk visar vägen – Guds kallelse
15.00 – 15.45 Kahvitauko / Fika
15.45 – 17.00 Perinnön hoitaminen ja siunauksen eteenpäin vieminen / Att förvalta arvet och bli till fortsatt välsignelse
17.00 – 19.00 Juhlaillallinen / Festmiddag
19.00 – 21.00 Pohjola Jumalan sydämellä / Norden på Guds hjärta

SUNNUNTAI / SÖNDAG
10.00 Yhteinen jumalanpalvelus. YLÄSALI, Läntinen kirkkokatu 17, 2 krs. / Gemensam gudstjänst. YLÄSALI, Västra kyrkogatan 17, 2:a vån.