ICCC lyhyesti

Kansainvälinen Kristillinen Kauppakamari

International Christian Chamber of Commerce (ICCC) on kansainvälinen työelämän vaikuttajien verkosto, jolla on toimintaa yli 80 maassa. Järjestön näkynä on inspiroida ja varustaa työ- ja elinkeinoelämässä olevia ihmisiä kristillisten arvojen pohjata. Auttaa heitä kristittyinä tunnistamaan lahjansa ja tehtävänsä yhteiskunnassa. ICCC:n toimintaan osallistumalla miljoonat ihmiset ovat saaneet kokea vahvistumista, jonka kristillisestä maailmankuvasta nousevat periaatteet tuovat työelämään ja liiketoimintaan.

ICCC:n paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien, seminaarien, konferenssien, koulutuksen ja verkostoitumisen kautta pääset osalliseksi yhteisöön, jossa kohtaat eri ikäisi yrittäjiä monelta eri toimialalta. Saat myös käytännön apua ja tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta. Ja, jos kaikki ei mene hyvin, olemme silloinkin kanssasi. Suomessa ICCC:n toiminta käynnistyi 90-luvun alussa. Nykyisin jäseniä ja toimintaa on eri puolilla Suomea.

HISTORIA

ICCC:n perustaja

J. Gunnar Olson

Vuonna 1984 ruotsalainen muovialan teollisuusmies J. Gunnar Olson osallistui kansainväliseen kristilliseen konferenssiin Örebrossa. Siellä hän jakoi näkynsä Kansainvälisestä Kristillisestä Kauppakamarista. Näyn keskeisiä periaatteita olivat:

– Työ- ja liike-elämä ovat osa luomisjärjestystä. Ne ovat kansakunnan “verenkierto”; luotu tukemaan kansakuntaa ja antamaan sille kasvua. Jumalan rakkaus ja hyvyys tuovat menestyksen yhteiskuntaan niiden työelämän vaikuttajien kautta, jotka soveltavat kristillisiä periaatteita työssään ja yrityksissään. Heidän päämääränsä, strategiansa ja suunnitelmansa ilmentävät sisäistä yhteyttä Jumalaan, josta kaikki luovuus ja ideat ovat lähtöisin.

– Haluamme nähdä kansakunnan, joka tuntee Jumalan ja Hänen Sanansa. On saman aikaisesti tuottelias ja dynaaminen voima liike-elämässä ja yhteiskunnassa, on kansakunta, joka haluaa, että kestävät arvot sekä erinomaisuus ja ammattitaito heijastuvat suhteissa työntekijöihin, asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. Kysymys ei ole vain uskonnollisesta elämäntavasta, vaan rehellisestä ja toisia kunnioittavasta elämänasenteesta, jonka avulla yhteiskunta voi menestyä.

Vuonna 1985 J. Gunnar Olson perusti Kansainvälisen Kristillisen Kauppakamarin, ICCC:n, joka on ehtinyt vaikuttaa jo lukemattomiin yrityksiin, maihin ja kansakuntiin. Suomessa ICCC:n (Kristillinen kauppakamari) toiminta käynnistyi 90-luvun alussa. Nykyisin jäseniä ja toimintaa on eri puolilla Suomea.

Gunnar Olson kertoo elämäntarinansa ja ICCC:n alkuvaiheet Vapautettu Bisnes -kirjassaan, jota on saatavana ICCC:n toimistosta, tapahtumista sekä kristillisistä kirjakaupoista.

ICCC:n näkynä on “kansa”, joka Aabrahamin tavoin tuntee Jumalan ja noudattaa Hänen Sanaansa. Samanaikaisesti se on tuottelias yhteiskunnassa ja dynaaminen voima liike-elämässä. Nämä ihmiset haluavat, että kestävät arvot sekä erinomaisuus ja ammattitaito heijastuvat suhteissa työntekijöihin, asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. Jumalan tahto on, että liikemiehet ja -naiset kokevat vapautumisen, joka johtaa heidät uuteen uskon ulottuvuuteen. Ei ole kysymys uskonnollisesta elämästä vaan siitä, että todistus Jumalasta tulee näkyväksi yritysympäristössä.

Uskonelämän vastaanottaminen edellyttää vilpitöntä tahdonratkaisua. Se haastaa vanhan elämäntavan sanoen: tee parannus, käänny, tee päätös ja toimi. Tästä seuraava uskonelämä johtaa meidät vapauden kokemiseen. “Missä Herran Henki on, siellä on vapaus”.

Vuonna 1985 J. Gunnar Olson perusti Kansainvälisen Kristillisen Kauppakamarin, ICCC:n, joka on ehtinyt vaikuttaa jo lukemattomiin yrityksiin, maihin ja kansakuntiin. Suomessa ICCC:n toiminta käynnistyi 90-luvun alussa. Nykyisin jäseniä on eri puolilla Suomea.

Gunnar Olson kertoo elämäntarinansa ja ICCC:n alkuvaiheet Vapautettu Bisnes -kirjassaan, jota on saatavana ICCC:n toimistosta ja eri tapahtumista sekä kristillisistä kirjakaupoista.